Duyuru

Katla
Herhangi bir duyuru yapılmamış.

OKUNACAK DUÂLAR

Katla
X
 • Filtre
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • OKUNACAK DUÂLAR

  ¥ Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
  “Yunus aleyhisselâm balığın karnında; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn.” söyleyerek duâ etti. [Allahü teâlâ, duâsını kabul eyledi ve kıyâmete kadar bunu okuyan müminlerin duâlarını kabul edeceğini bildirdi.] Bir Müslüman, bu âyet-i kerîmeyi okuyup duâ edince, Allahü teâlâ duâsını muhakkak kabul eder.” [40 defa okumalıdır.]
  ¥ Resûlullah efendimiz gam ve sıkıntıyı gidermek için;
  “Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm. Lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.” okurdu.
  ¥ Korkulu yerlerde emin ve rahat olmak için; “Li îlâfi” sûresini okumalıdır.
  ¥ Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  “Bir kimse, kabristandan geçerken, 11 defa İhlâs sûresi okuyup sevabını meyyitlere hediye ederse, kendisine ölüler adedince sevap verilir.”
  “Bir kimse, evinden çıkarken Âyetelkürsîyi okursa, Hak teâlâ 70 meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona duâ ile istiğfar ederler.”
  “Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan fakirlik görmez.”
  “Bir yere gelen kimse (Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka) okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiç birşey zarar, kötülük yapmaz.”
  “Allahü teâlânın bir nimet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen, (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah.) çok okusun!”
  * Bir yemek duâsı: “Elhamdülillâhillezî eşbe’anâ ve ervânâ min-gayri-havlin minnâ ve lâ kuvveh. Allahümme at’im hüm kemâ at’amûnâ. Allahümmerzuknâ kalben, takıyyen, mineşşirki beriyyen, lâ kâfiren ve şakıyyen velhamdülillâhi rabbilâlemîn.”
  *Tecdîd-i îman ve nikâh duâsını sık sık okumalıdır:
  “Allahümme innî ürîdü en üceddidel imâne vennikâha tecdîden bi kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.”


İstek İşleniyor...
X